ระดับชำนาญการพิเศษ

เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

ท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ลิงค์นี้  >>New Wave รุ่นที่ 24

สมัครได้ที่ https://register.ocsc.go.th/registration/courses/all

เพื่อให้การบริการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ที่จัดโดยสำนักงาน ก.พ. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทีมพัฒนาได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลการฝึกอบรมจากเครื่องแม่ข่ายเดิม สู่เครื่องแม่ข่ายที่ด้วยระบบเครือข่ายที่ดีกว่าเดิม เพื่อรองรับการให้บริการที่รวดเร็วและการรับใช้บริการในปริมาณที่มากขึ้น 

อย่างไรก็ตามการถ่ายโอนข้อมูลครั้งนี้ ไม่สามารถถ่ายโอนรหัสผ่านและข้อมูลบางส่วนของท่าน มายังเครื่องแม่ข่ายใหม่ได้ จึงขอความกรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการตั้งรหัสผ่านใหม่