โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไปศึกษา

Image: Designed by Freepik , Font: Manila Sans - Bold

งานสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไปศึกษา

รุ่นที่ 5  วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 08.00 - 16.30 น. จำนวน 25 คน

 • หัวข้อ "Academic Writing"

รุ่นที่ 6  วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 08.00 - 16.30 น. จำนวน 28 คน

 • หัวข้อ "Academic Writing"

สนใจเข้าร่วมงาน:  <<เต็มค่ะ>>

 

*** นักเรียนทุนที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนตั้งแต่ บัดนี้ถึง - วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น.   (ขยายระยะเวลารับสมัครถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)

*** โดยรับสมัครเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมสัมมนาใน หัวข้อ "Academic Writing"   หากเข้าสัมมนาซ้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

-------------------------------------------------------------------------

กำหนดการสัมมนา

 • 08.00 น. – 08.45 น. ลงทะเบียน
 • 08.45 น. – 09.00 น. หม่อมหลวงพัชราภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวต้อนรับ
 • 09.00 น. – 10.30 น. Introduction and Academic Writing (ผศ.ดร. ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ)
 • 10.30 น. – 10.45 น. อาหารว่าง
 • 10.45 น. – 12.00 น. Thought and Language
 • 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 น. – 14.30 น. Summarizing and Paraphrasing
 • 14.30 น. – 14.45 น. อาหารว่าง
 • 14.45 น. – 16.30 น. Writing Practice

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สถานที่: ณ ห้องสจ๊วต ชั้น 2 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

แผนที่โรงแรม: ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญนักเรียนทุนรัฐบาล: ดาวน์โหลด

-------------------------------------------------------------------------

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค่าที่พักสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

 • คืนวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 สำหรับผู้เข้าสัมมนาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
 • คืนวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สำหรับผู้เข้าสัมมนาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

หากท่านใดประสงค์ที่จะให้สำนักงาน ก.พ. จัดที่พัก ในวันดังกล่าว โปรดแจ้งให้ทราบพร้อมแบบยืนยันการเข้าร่วมสัมมนานี้ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

 

เบอร์ติดต่อ: 02-547-1442  โทรสาร 02-547-1800

อีเมล์: [email protected]

ผู้ประสานงานโครงการ: ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ.


แผนที่การเดินทาง