ติดต่อสำนักงาน ก.พ.

OCSC Geolocation


สถานที่ตั้ง :สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

  • สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถ. ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
  • เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30น ถึง 16:30น
  • หยุดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
  • เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.  : www.ocsc.go.th
  • หมายเลขโทรศัพท์
    • สำนักงาน ก.พ. : 0 2547 1000
    • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 0 2547 1080