ตรวจสอบอีเมล เพื่อรับลิงค์รีเซ็ทรหัสล็อคอินใหม่ (Request new password)

-----------------------------------------------------------
คำแนะนำ
1) ให้ผู้สมัครกรอกเลขประจำตัวประชาชนลงในช่อง และคลิกปุ่ม "Apply"
2) ระบบจะแสดงอีเมล (E-mail) และลิงค์สำหรับรีเซ็ทรหัสล็อคอินใหม่ ให้กับผู้สมัครตามอีเมลที่ปรากฏบนหน้าจอ
3) ให้คลิกที่คำว่า "รีเซ็ทรหัสล็อคอินใหม่ (Request new password)"
4) ในหน้า Request new password ให้ผู้สมัครกรอกเลขประจำตัวประชาชนลงในช่อง และคลิกปุ่ม "E-mail new password"