หลักสูตรทั้งหมด

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 14
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.2)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 21/04/2022 - 03/09/2022
ลงทะเบียน : 01/02/2022 - 08:00
หมดเขต : 06/03/2022 - 23:59
52/0
2 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 96
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.1)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 20/06/2022 - 30/08/2022
ลงทะเบียน : 28/12/2021 - 08:30
หมดเขต : 28/01/2022 - 16:30
254/0
3 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 95
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.1)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 21/03/2022 - 31/05/2022
ลงทะเบียน : 28/12/2021 - 08:30
หมดเขต : 28/01/2022 - 16:30
254/0