หลักสูตรทั้งหมด

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 15
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.2)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 25/05/2023 - 15/09/2023
ลงทะเบียน : 24/02/2023 - 08:30
หมดเขต : 31/03/2023 - 23:59
42/0
2 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 98
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.1)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 19/06/2023 - 29/08/2023
ลงทะเบียน : 22/12/2022 - 08:00
หมดเขต : 26/01/2023 - 16:30
243/0
3 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 97
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.1)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 20/03/2023 - 30/05/2023
ลงทะเบียน : 22/12/2022 - 08:00
หมดเขต : 26/01/2023 - 16:30
189/0