หลักสูตรทั้งหมด

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 12
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.2)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 30/04/2020 - 05/09/2020
ลงทะเบียน : 17/02/2020 - 08:00
หมดเขต : 20/03/2020 - 16:30
45/0
2 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 91
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 22/04/2020 - 03/07/2020
ลงทะเบียน : 08/01/2020 - 08:00
หมดเขต : 06/02/2020 - 15:00
400/0
3 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 92
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 15/07/2020 - 18/09/2020
ลงทะเบียน : 08/01/2020 - 08:00
หมดเขต : 06/02/2020 - 15:00
354/0
4 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 09/03/2020 - 07/08/2020
ลงทะเบียน : 07/01/2020 - 08:00
หมดเขต : 31/07/2020 - 16:30
1632/0
5 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 1 (--เต็ม--)
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 06/02/2020 - 06/02/2020
ลงทะเบียน : 26/01/2020 - 13:00
หมดเขต : 27/01/2020 - 15:40
850/850
6 » หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader) รุ่นที่ 25
กลุ่มหลักสูตร : ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 18/05/2020 - 24/08/2020
ลงทะเบียน : 11/12/2019 - 08:00
หมดเขต : 27/01/2020 - 16:30
121/0