หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร (Highlight)

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม --(Highlight)-- วันที่ ที่นั่ง
1 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 1)
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ |
วันอบรม : 08/06/2020 - 19/06/2020
ลงทะเบียน : 08/05/2020 - 07:00
หมดเขต : 22/05/2020 - 22:00
110/110
2 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 2)
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ |
วันอบรม : 25/06/2020 - 05/07/2020
ลงทะเบียน : 08/05/2020 - 07:00
หมดเขต : 22/05/2020 - 22:00
105/106
3 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 3)
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ |
วันอบรม : 14/07/2020 - 24/07/2020
ลงทะเบียน : 08/05/2020 - 07:00
หมดเขต : 26/06/2020 - 22:00
100/102
4 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 4)
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ |
วันอบรม : 03/08/2020 - 14/08/2020
ลงทะเบียน : 08/05/2020 - 07:00
หมดเขต : 03/07/2020 - 22:00
100/102
5 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 5)
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ |
วันอบรม : 17/08/2020 - 28/08/2020
ลงทะเบียน : 08/05/2020 - 07:00
หมดเขต : 03/07/2020 - 22:00
89/96
# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 12
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.2)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 30/04/2020 - 05/09/2020
ลงทะเบียน : 17/02/2020 - 08:00
หมดเขต : 20/03/2020 - 16:30
45/0
2 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 09/03/2020 - 07/08/2020
ลงทะเบียน : 07/01/2020 - 08:00
หมดเขต : 31/07/2020 - 16:30
1587/0