หลักสูตรทั้งหมด

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
1 » หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (Middle Manager Development Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับกลาง (นบก.)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 07/08/2024 - 29/08/2024
ลงทะเบียน : 10/06/2024 - 08:30
หมดเขต : 15/07/2024 - 23:59
9/0
2 » The 3rd Singapore – Thailand Senior Officials Development Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 10/07/2024 - 30/08/2024
ลงทะเบียน : 09/04/2024 - 08:30
หมดเขต : 17/05/2024 - 23:59
38/0