หลักสูตรทั้งหมด

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
1 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 96
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.1)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 20/06/2022 - 30/08/2022
ลงทะเบียน : 28/12/2021 - 08:30
หมดเขต : 28/01/2022 - 16:30
249/0
2 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 95
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.1)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 21/03/2022 - 31/05/2022
ลงทะเบียน : 28/12/2021 - 08:30
หมดเขต : 28/01/2022 - 16:30
251/0
3 » หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader Development) รุ่นที่ 27
กลุ่มหลักสูตร : ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 21/03/2022 - 19/08/2022
ลงทะเบียน : 15/12/2021 - 08:30
หมดเขต : 09/01/2022 - 16:30
256/0