คำแนะนำการใช้งาน

การเปิดบัญชีผู้ใช้งาน

ในบางหลักสูตร ท่านจำเป็นต้องแสดงตนก่อนทำการสมัครเข้าอบรม ท่านที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน กรุณาปฏิบัติดังนี้

 1. คลิกลิงค์ Register ที่มุมบนขวามือของหน้าจอ 
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*)
  • ใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 เป็น Username 
  • กรอกอีเมลที่ท่านใช้อยู่จริง
  • กรอกรหัสผ่านที่ท่านต้องการใช้
  • กรอกรายละเอียดส่วนตัวอื่นๆ (ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ... )
 3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม "Create new account"

ทำอย่างไรเมื่อ log in ไม่ผ่าน

กรณีที่ท่าน log in ไม่ผ่าน มักเกิดจากเหตุหนึ่งเหตุใดต่อไปนี้

 • รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
 • Account โดนบล็อคอันเนื่องมาจาก login ไม่สำเร็จเกิน 5 ครั้ง
 • การ Login ครั้งแรกหลังการถ่ายโอนข้อมูล กรณีนี้เกิดขึ้นกับทุก user ที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ซึ่งท่านจำเป็นต้องขอรหัสผ่านใหม่เพื่อ Activate Account

แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา

 1. คลิกลิงค์ Register ที่มุมบนขวามือของหน้าจอ 
 2. คลิกแท็บ Request new password
 3. กรอกอีเมลที่ท่านเคยใช้ในการเปิดบัญชีกับระบบลงทะเบียนกลาง
 4. รอรับอีเมลจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งจะส่งลิงค์ให้ท่านทำการสร้างรหัสผ่านใหม่
 5. หากไม่ได้รับอีเมลภายใน 10 นาที กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเพื่อทำการ reset รหัสผ่านใหม่ทางโทรศัพท์ โดยจะมีคำถามเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนอย่างน้อย 2 ข้อ

การลงทะเบียนฝึกอบรมประเภทต่างๆ

หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ในระบบลงทะเบียนกลาง อาจมีเงื่อนไขการลงทะเบียนที่แตกต่างกันขึ้นกับเจ้าของโครงการดังนี้

 • ลงทะเบียนโดยไม่ต้องแสดงตน (login)
 • ลงทะเบียนได้เฉพาะ user ที่เปิดบัญชีกับเว็บไซต์
 • ลงทะเบียนโดยใช้รหัสผ่านหลักสูตร
 • ลงทะเบียนโดยผู้ประสานของหน่วยงาน

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการสมัครตามเอกสารที่ท่านได้รับจากสำนักงาน ก.พ.