โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16

 |  Written by ocscsedp  |  0

* เพื่อความสมบูรณ์ในการกรอกข้อมูล หรือแสดงผล ให้เปิดใช้งานกับ Browser Google Chome, Mozilla Fire Fox, Opera 


เอกสารโครงการ นบส.2 รุ่นที่ 16 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีข้อมูลล็อคอิน(Log in) กับระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

  1. ผู้สมัครต้องสร้างบัญชีล็อคอินกับระบบก่อน (เปิดบัญชี) จึงสามารถล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนกลางได้
  2. เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะล็อคอินเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ สังเกตได้จาก "ข้อความยินดีต้อนรับ.... " ด้านบนของหน้าจอ
  3. ให้ผู้สมัครไปที่ เมนูรายการหลักสูตร และเลือก หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) และคลิกคำว่า "สมัคร"

 

สำหรับผู้สมัครที่จดจำรหัสล็อคอินเข้าระบบไม่ได้ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ให้ผู้สมัครคลิกที่คำว่า Request new password (มุมขวาด้านบนสุดของหน้าจอ)
  2. ให้ผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้

 

สำหรับผู้สมัครที่เคยมีข้อมูลล็อคอินกับระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

  1. ให้ผู้สมัครล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนกลาง (ล็อคอิน)
  2. เมื่อผู้สมัครล็อคอินเรียบร้อยแล้ว จะพบข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิกที่แถบที่ชื่อว่า "แก้ไข/Edit" ที่อยู่ใต้เลขบัตรประชาชน เพื่ออัพเดทข้อมูลของผู้สมัครให้เป็นปัจจุบัน
  3. เมื่อผู้สมัครอัพเดทข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "Save" ทางด้านล่าง
  4. ให้ผู้สมัครไปที่ เมนูรายการหลักสูตร และเลือก หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) และคลิกคำว่า "สมัคร"

การติดต่อ

วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ โทร 0-2547-1000 ต่อ 6937, 1785, 1755
โทรสาร 0-2547-2049
โทรศัพท์มือถือ
1) 0818631340
2) 0816861189
3) 0985514229
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]


ปีงบประมาณ: 
2567
วันฝึกอบรม: 
29/05/2024 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
06/09/2024 - 16:30
เริ่มลงทะเบียน: 
28/02/2024 - 08:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
11/04/2024 - 16:30
กลุ่มหลักสูตร: 
นักบริหารระดับสูง (นบส.2)
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
#