คำแนะนำการสมัคร: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 10

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

15 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

30 มีนาคม 2561

เปิดการอบรม

26 เมษายน 2561

ปิดการอบรม

17 สิงหาคม 2561

* เพื่อความสมบูรณ์ในการกรอกข้อมูล หรือแสดงผล ให้เปิดใช้งานกับ Browser Google Chome  เท่านั้น

**สร้างบัญชีล็อคอินกับระบบลงทะเบียนกลางคลิกที่ register


เอกสารดาวน์โหลด (สิ่งที่ส่งมาด้วย)


การติดต่อ

วิทยาลัยนักบริหาร 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 0 2547 1763, 0 2547 1785  

โทรสาร 0 2547 1752

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ siriwan.mena@ocsc.go.th