โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 14

 |  Written by ocscsedp  |  0

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

* เพื่อความสมบูรณ์ในการกรอกข้อมูล หรือแสดงผล ให้เปิดใช้งานกับ Browser Google Chome, Mozilla Fire Fox, Opera 

เปิดระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้สมัครลงข้อมูลการสมัครของตนเอง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 6 มีนาคม 2565
เปิดรับเอกสารการสมัครที่ได้รับการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 มีนาคม 2565
ตรวจสอบคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2565
ระยะเวลาอบรม วันที่ 21 เมษายน 2565 - 3 กันยายน 2565

เอกสารโครงการ นบส.2 รุ่นที่ 14 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีข้อมูลล็อคอิน(Log in) กับระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

  1. ผู้สมัครต้องสร้างบัญชีล็อคอินกับระบบก่อน (เปิดบัญชี) จึงสามารถล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนกลางได้
  2. เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะล็อคอินเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ สังเกตได้จาก "ข้อความยินดีต้อนรับ.... " ด้านบนของหน้าจอ
  3. ให้ผู้สมัครไปที่ เมนูรายการหลักสูตร และเลือก หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม และคลิกคำว่า "สมัคร"

 

สำหรับผู้สมัครที่จดจำรหัสล็อคอินเข้าระบบไม่ได้ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ให้ผู้สมัครคลิกที่คำว่า Request new password (มุมขวาด้านบนสุดของหน้าจอ)
  2. ให้ผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้

 

สำหรับผู้สมัครที่เคยมีข้อมูลล็อคอินกับระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

  1. ให้ผู้สมัครล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนกลาง (ล็อคอิน)
  2. เมื่อผู้สมัครล็อคอินเรียบร้อยแล้ว จะพบข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิกที่แถบที่ชื่อว่า "แก้ไข/Edit" ที่อยู่ใต้เลขบัตรประชาชน เพื่ออัพเดทข้อมูลของผู้สมัครให้เป็นปัจจุบัน
  3. เมื่อผู้สมัครอัพเดทข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "Save" ทางด้านล่าง
  4. ให้ผู้สมัครไปที่ เมนูรายการหลักสูตร และเลือก หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม และคลิกคำว่า "สมัคร"

การติดต่อ

วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2547 1762, 0 2547 1785
โทรสาร 0 2547 2049
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]


ปีงบประมาณ: 
2565
วันฝึกอบรม: 
21/04/2022 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
03/09/2022 - 16:30
เริ่มลงทะเบียน: 
01/02/2022 - 08:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
06/03/2022 - 23:59
กลุ่มหลักสูตร: 
นักบริหารระดับสูง (นบส.2)
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
#
เบอร์ติดต่อ: 
#