โครงการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore - Thailand Leadership Development Programme

 |  Written by ocscasean  |  0

โครงการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore - Thailand Leadership Development Programme

 

สมัครเข้าอบรม:  สมัคร

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร:  รายชื่อ

ค้นหาใบสมัคร:   ค้นหา

อัพโหลดเอกสาร:  อัพโหลด


ปีงบประมาณ: 
2561
วันฝึกอบรม: 
05/01/2018 - 15:15
วันสิ้นสุดการอบรม: 
05/01/2018 - 15:15
เริ่มลงทะเบียน: 
05/01/2018 - 15:15
หมดเขตลงทะเบียน: 
02/02/2018 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
0 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
#
เบอร์ติดต่อ: 
#
Unlimited slots left.