โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 16

 |  Written by ocscsep1  |  0
วันฝึกอบรม: 
06/12/2023 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
21/12/2023 - 16:30
เริ่มลงทะเบียน: 
04/09/2023 - 08:30
หมดเขตลงทะเบียน: 
05/10/2023 - 16:30
กลุ่มหลักสูตร: 
นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน