โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 |  Written by ocscretire  |  0
สถานที่ฝึกอบรม: 
รูปแบบออนไลน์
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
ผู้ประสานงานหลักสูตร: คุณศิริพร ธรรมทิกูล, คุณพัชรา คุ้มเสถียร