การใช้โปรแกรม Inkscape ในการสร้างสรรค์งานศิลปะและจัดทำอินโฟกราฟิก (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)

 |  Written by regadmin  |  0

ภาพรวมของหลักสูตร

Inkscape เป็นโปรแกรมกราฟิกประเภท Opensource ที่สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ เหมาะสำหรับ Graphic Designer ทุกระดับ และผู้สนใจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกราฟิก Inkscape มีลักษณะการทำงานคล้ายกับโปรแกรม Illustrator หรือ CorelDraw

เนื้อหาหลักสูตร เริ่มจากการใช้เครื่องมือระดับพื้นฐานจนถึงสามารถสร้างงานขั้นสูงได้ เช่น งานอินโฟกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

เนื้อหาหลักสูตรโดยละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบ

หมายเหตุ

  • หากมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเกินกว่าจำนวนที่กำหนด จะพิจารณาให้สิทธิตามลำดับการสมัคร


 

ปีงบประมาณ: 
2562
วันฝึกอบรม: 
06/12/2018 - 09:00
วันสิ้นสุดการอบรม: 
07/12/2018 - 16:00
เริ่มลงทะเบียน: 
26/11/2018 - 06:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
03/12/2018 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
33 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานที่ฝึกอบรม: 
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 3
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
คุณพิมลพรรณ
เบอร์ติดต่อ: 
6779
เอกสารประกอบการฝึกอบรม: