การทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 |  Written by ocscasean  |  0

การทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

กลุ่มเป้าหมาย

  • สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จำนวนผู้สมัครสอบ

  • จำนวน 80 นาย

วันและเวลาสอบ

  • วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 (รอบเช้าเวลา 9.00 - 12.00 น.) และ (รอบบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.) รอบละ 30 ท่าน รวมจำนวน 60 ท่าน
  • วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2560 (รอบเช้าเวลา 9.00 - 12.00 น.)  จำนวน 20 ท่าน

สถานที่ดำเนินการจัดสอบ

  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ชั้น 2 ตึก 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้ประสานงาน สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

  • โทร: 02-547-1758
  • แฟกซ์: 02-547-1752

ปีงบประมาณ: 
2561
สถานที่ฝึกอบรม: 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ชั้น 2 ตึก 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
#
เบอร์ติดต่อ: 
#
เริ่มลงทะเบียน: 
12/12/2017 - 07:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
19/12/2017 - 16:30
วันฝึกอบรม: 
20/12/2017 - 09:00
วันสิ้นสุดการอบรม: 
21/12/2017 - 16:00
จำกัดจำนวน: 
80 ที่นั่ง