การเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics เพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่จะสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14)

 |  Written by ocscasean  |  0

ผู้ที่ต้องการเข้ารับการทดสอบ กรุณา Login เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของผู้สมัคร

 

การเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics เพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่จะสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14)

สำนักงาน ก.พ. จะจัดการทดสอบ ICDL Workforce Basics เพิ่มเติม โดยลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 (บัดนี้สำนักงาน ก.พ. ขยายระยะเวลาปิดรับลงทะเทียนถึงวันที่ 28 กุมภาพัน์ 2561)

  • ระหว่างวันที่ 2 และ 5 - 8 มีนาคม 2561
  • สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • จำนวน 500 ที่นั่ง

หนังสือเรียนถึง หัวหน้าส่วนราชการ และรายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ

ตรวจสอบรายชื่อ: รายชื่อ

หมายเหตุ

โดยสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครสอบแล้วไม่เข้ารับการทดสอบตามวันเวลาที่เลือกไว้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบ


ปีงบประมาณ: 
2561
วันฝึกอบรม: 
02/03/2018 - 13:00
วันสิ้นสุดการอบรม: 
08/03/2018 - 16:00
เริ่มลงทะเบียน: 
21/02/2018 - 08:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
28/02/2018 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
500 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานที่ฝึกอบรม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
#
เบอร์ติดต่อ: 
#