คำแนะนำการสมัคร นบส.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 97 และ 98


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


คำแนะนำการลงทะเบียน

สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีข้อมูลล็อคอิน (Log in) กับระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

 1. ผู้สมัครต้องสร้างบัญชีล็อคอินกับระบบก่อน (เปิดบัญชี) จึงสามารถล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนกลางได้
 2. เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะล็อคอินเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ สังเกตได้จาก "ข้อความยินดีต้อนรับ.... " ด้านบนของหน้าจอ
 3. ให้ผู้สมัครไปที่ เมนูรายการหลักสูตร และเลือก หลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม และคลิกคำว่า "สมัคร"

สำหรับผู้สมัครที่เคยมีข้อมูลล็อคอินกับระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

 1. ให้ผู้สมัครล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนกลาง (ล็อคอิน)
 2. เมื่อผู้สมัครล็อคอินเรียบร้อยแล้ว จะพบข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิกที่แถบที่ชื่อว่า "แก้ไข/Edit" ที่อยู่ใต้เลขบัตรประชาชน เพื่ออัพเดทข้อมูลของผู้สมัครให้เป็นปัจจุบัน
 3. เมื่อผู้สมัครอัพเดทข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "Save" ทางด้านล่าง
 4. ให้ผู้สมัครไปที่ เมนูรายการหลักสูตร และเลือก หลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม และคลิกคำว่า "สมัคร"

สำหรับผู้สมัครที่จดจำรหัสล็อคอินเข้าระบบไม่ได้ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ให้ผู้สมัครคลิกที่คำว่า Request new password (มุมขวาด้านบนสุดของหน้าจอ)
 2. ให้ผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนที่หน้าตรวจสอบอีเมล เพื่อรับลิงก์รีเซ็ทรหัสล็อคอินใหม่

ขั้นตอนเข้ามาแก้ไขข้อมูล หรือกรอกข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมในภายหลัง

1. ล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนกลาง และไปที่่ประวัติหลักสูตร ทางมุมขวาด้านบนสุดของหน้าจอ
2. หรือ คลิกลิงค์ที่ได้รับจากอีเมล สำหรับแก้ไขข้อมูล

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

 • โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1775 , 6944 , 6951 , 6953 , 6982
 • โทรสาร 0 2547 2049