ทุนรัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น

 |  Written by 3760500334097  |  0
ประเทศ: 
ฟิลิปปินส์
หลักสูตร: 
การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
วันที่สิ้นสุดรับทุน: 
23/02/2556
วันที่เริ่มรับทุน: 
19/02/2556