ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network)

 |  Written by 3760500334097  |  0
ประเทศ: 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
หลักสูตร: 
การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร และการเป็นผู้นำ
วันที่สิ้นสุดรับทุน: 
30/07/2553
วันที่เริ่มรับทุน: 
19/07/2553