ทุนฝึกอบรบสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

 |  Written by 1309900420875  |  0
ประเทศ: 
สาธารณรัฐสิงคโปร์
หลักสูตร: 
การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปี 2561
วันที่สิ้นสุดรับทุน: 
03/03/2561
วันที่เริ่มรับทุน: 
25/02/2561