โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562

 |  Written by ocscsep1  |  0

คำแนะนำการลงทะเบียน

สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีข้อมูลล็อคอิน (Log in) กับระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

  1. ผู้สมัครต้องสร้างบัญชีล็อคอินกับระบบก่อน (เปิดบัญชี) จึงสามารถล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนกลางได้
  2. เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะล็อคอินเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ สังเกตได้จาก "ข้อความยินดีต้อนรับ.... " ด้านบนของหน้าจอ
  3. ให้ผู้สมัครไปที่ เมนูรายการหลักสูตร และเลือก หลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม และคลิกคำว่า "สมัคร"

สำหรับผู้สมัครที่เคยมีข้อมูลล็อคอินกับระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

  1. ให้ผู้สมัครล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนกลาง (ล็อคอิน)
  2. เมื่อผู้สมัครล็อคอินเรียบร้อยแล้ว จะพบข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิกที่แถบที่ชื่อว่า "แก้ไข/Edit" ที่อยู่ใต้เลขบัตรประชาชน เพื่ออัพเดทข้อมูลของผู้สมัครให้เป็นปัจจุบัน
  3. เมื่อผู้สมัครอัพเดทข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "Save" ทางด้านล่าง
  4. ให้ผู้สมัครไปที่ เมนูรายการหลักสูตร และเลือก หลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม และคลิกคำว่า "สมัคร"

สำหรับผู้สมัครที่จดจำรหัสล็อคอินเข้าระบบไม่ได้ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ให้ผู้สมัครคลิกที่คำว่า Request new password (มุมขวาด้านบนสุดของหน้าจอ)
  2. ให้ผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนที่หน้าตรวจสอบอีเมล เพื่อรับลิงค์รีเซ็ทรหัสล็อคอินใหม่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเวียนส่วนราชการ

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

แนวทางการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

แนวทางการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ตัวอย่างช่องข้อมูลที่บันทึกในระบบออนไลน์

แบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

แผนการดำเนินงาน


ผู้ประสานงานโครงการและหลักสูตร

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1775, 6951, 6944, 6953, 1757

โทรสาร. 0 2547 2049


ปีงบประมาณ: 
2562
วันฝึกอบรม: 
31/10/2019 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
20/11/2019 - 16:30
เริ่มลงทะเบียน: 
01/08/2019 - 08:30
หมดเขตลงทะเบียน: 
30/08/2019 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
0 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
#
เบอร์ติดต่อ: 
#