โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560

 |  Written by ocscsep1  |  0


เอกสารสารต่างๆ


คำแนะนำ

  • ผู้สมัครที่มีบัญชีล็อคอินกับระบบลงทะเบียน ท่านสามารถล็อคอินเข้าระบบได้ตามปกติ (Log in) เมื่อล็อคอินเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู รายการหลักสูตร คลิกที่คำว่า "สมัคร"

  • ผู้สมัครที่ยังไม่มีบัญชีใช้งานกับระบบลงทะเบียน โปรดดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับระบบ (Register) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย (ระบบจะล็อคอินให้อัตโนมัติ) ให้คลิกที่เมนู รายการหลักสูตร คลิกที่คำว่า "สมัคร"


เข้าโครงการฝึกอบรมฯ:   สมัคร

ตรวจสอบรายชื่อผู้สม้คร:   รายชื่อ 


ปีงบประมาณ: 
2560
วันฝึกอบรม: 
10/10/2017 - 09:15
วันสิ้นสุดการอบรม: 
30/09/2017 - 16:30
เริ่มลงทะเบียน: 
07/08/2017 - 08:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
07/09/2017 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
0 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
นักบริหารระดับสูง
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
เบอร์ติดต่อ: 
02-547-1000 ต่อ 6944, 6953, 1754