หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.2/1)” รุ่นที่ 4

 |  Written by ocsc20  |  0
ปีงบประมาณ: 
2561
วันฝึกอบรม: 
05/03/2018 - 15:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
05/03/2018 - 15:30
เริ่มลงทะเบียน: 
05/03/2018 - 15:30
หมดเขตลงทะเบียน: 
16/03/2018 - 23:59
จำกัดจำนวน: 
35 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
เบอร์ติดต่อ: 
02-547-1772, 02-547-2041, 02-547-1788, 02-547-1815