วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 (สถานที่สอบ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ชั้น 2 ตึก 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
# เลือกรอบการประเมิน วันและเวลา รอบ/อาคาร โควต้า จำนวนผู้ลงทะเบียน รายชื่อลงทะเบียน ลงทะเบียน
1 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 (รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.) รอบเช้า 30 1 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน
2 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.) รอบบ่าย 30 0 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน
วัพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 (สถานที่สอบ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ชั้น 2 ตึก 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
3 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 (รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.) รอบเช้า 20 0 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน