*** ผู้เข้ารับการประเมิน ก่อนทำการลงทะเบียน โปรด Log in เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของผู้สมัคร

หลักสูตร: การเข้ารับการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (ข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.)
ผู้ประสานงาน: นายกุลวัฒน อิมะไชย์
เบอร์ติดต่อ: 02-547-1758

-----------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ

ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงห้องทดสอบจากที่กำหนดในหนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. จากวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็น วันที่ 22 ธันวาคม 2560

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
# เลือกรอบการประเมิน วันและเวลา รอบ/อาคาร โควต้า ผู้ลงทะเบียน รายชื่อลงทะเบียน ลงทะเบียน
1 รอบเช้า อาคาร3 (วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.) (เช้า)อาคาร 3 32 31 รายชื่อผู้ลงทะเบียน หมดเขตลงทะเบียน
2 รอบบ่าย อาคาร3 (วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคาร 3 32 31 รายชื่อผู้ลงทะเบียน หมดเขตลงทะเบียน
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
# เลือกรอบการประเมิน วันและเวลา รอบ/อาคาร โควต้า ผู้ลงทะเบียน รายชื่อลงทะเบียน ลงทะเบียน
3 รอบเช้า อาคาร3 (วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.) (เช้า)อาคาร 3 32 18 รายชื่อผู้ลงทะเบียน หมดเขตลงทะเบียน
4 รอบเช้า อาคารตึกใหม่ (วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.) (เช้า)อาคารตึกใหม่ 22 22 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
5 รอบบ่าย อาคาร3 (วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคาร 3 32 31 รายชื่อผู้ลงทะเบียน หมดเขตลงทะเบียน
6 รอบบ่าย อาคารตึกใหม่ (วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคารตึกใหม่ 22 22 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
# เลือกรอบการประเมิน วันและเวลา รอบ/อาคาร โควต้า ผู้ลงทะเบียน รายชื่อลงทะเบียน ลงทะเบียน
7 รอบเช้า อาคาร3 (วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.) (เช้า)อาคาร 3 32 23 รายชื่อผู้ลงทะเบียน หมดเขตลงทะเบียน
8 รอบเช้า อาคารตึกใหม่ (วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.) (เช้า)อาคารตึกใหม่ 22 22 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
9 รอบบ่าย อาคาร3 (วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคาร 3 32 30 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน
10 รอบบ่าย อาคารตึกใหม่ (วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคารตึกใหม่ 22 23 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
# เลือกรอบการประเมิน วันและเวลา รอบ/อาคาร โควต้า ผู้ลงทะเบียน รายชื่อลงทะเบียน ลงทะเบียน
11 รอบเช้า อาคาร3 (วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.) (เช้า)อาคาร 3 32 20 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน
12 รอบเช้า อาคารตึกใหม่ (วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.) (เช้า)อาคารตึกใหม่ 22 22 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
13 รอบบ่าย อาคาร3 (วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคาร 3 32 15 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน
14 รอบบ่าย อาคารตึกใหม่ (วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคารตึกใหม่ 22 23 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ