*** ผู้เข้ารับการประเมิน ก่อนทำการลงทะเบียน โปรด Log in เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของผู้สมัคร

*** การสอบ ICDL Workforce Basics ไม่การฝึกอบรมก่อนสอบใดๆ ทั้งสิ้น


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคาร 22

แผนที่: ดาวน์โหลด


หลักสูตร: การเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics (สำหรับผู้ที่จะสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14)
ผู้ประสานงาน: ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ.
เบอร์ติดต่อ: กลุ่มผู้ดูแลระบบ HiPPS

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 (สถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ห้องสอบ: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคาร 22)
# เลือกรอบการประเมิน วันและเวลา รอบ/อาคาร โควต้า จำนวนผู้ลงทะเบียน รายชื่อลงทะเบียน ลงทะเบียน
1 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.) รอบบ่าย 100 95 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ปิดลงทะเบียน
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 (สถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ห้องสอบ: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคาร 22)
2 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.) รอบบ่าย 100 94 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ปิดลงทะเบียน
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 (สถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ห้องสอบ: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคาร 22)
# เลือกรอบการประเมิน วันและเวลา รอบ/อาคาร โควต้า จำนวนผู้ลงทะเบียน รายชื่อลงทะเบียน ลงทะเบียน
3 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 (รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.) รอบเช้า 100 92 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ปิดลงทะเบียน
4 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.) รอบบ่าย 100 91 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ปิดลงทะเบียน
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 (สถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ห้องสอบ: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคาร 22)
# เลือกรอบการประเมิน วันและเวลา รอบ/อาคาร โควต้า จำนวนผู้ลงทะเบียน รายชื่อลงทะเบียน ลงทะเบียน
5 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 (รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.) รอบเช้า 100 100 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ปิดลงทะเบียน
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (สถานที่สอบ: สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี)
# เลือกรอบการประเมิน วันและเวลา รอบ/อาคาร โควต้า จำนวนผู้ลงทะเบียน รายชื่อลงทะเบียน ลงทะเบียน
6 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.)
อาคาร 3 ชั้น 4 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
รอบเช้า (อาคาร 3 ชั้น 4) 30 28 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ปิดลงทะเบียน
7 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.)
อาคารตึกใหม่ด้านหน้า ชั้น 7 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
รอบเช้า (อาคารตึกใหม่ ด้านหน้า) 20 19 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ปิดลงทะเบียน
8 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.)
อาคาร 3 ชั้น 4 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
รอบบ่าย (อาคาร 3 ชั้น 4) 30 28 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ปิดลงทะเบียน