หลักสูตร Microsoft Excel 2007 สำหรับผู้เริ่มต้น (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)

 |  Written by regadmin  |  0

หลักสูตร Microsoft Excel 2007 สำหรับผู้เริ่มต้น (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)

❊ อบรมวันที่ 11-12 กันยายน 2561

❊ สถานที่ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 4

❊ รับจำนวน: 30 คน

❊ ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 10 กันยายน 2561

รายละเอียดและกำหนดการฝึกอบรม (pdf)


ปีงบประมาณ: 
2561
สถานที่ฝึกอบรม: 
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 4
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
คุณพิมลพรรณ
เบอร์ติดต่อ: 
6796
เริ่มลงทะเบียน: 
31/08/2018 - 08:30
หมดเขตลงทะเบียน: 
07/09/2018 - 16:30
วันฝึกอบรม: 
11/09/2018 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
12/09/2018 - 16:30