หลักสูตรการจัดทำรายงานสถิติและการปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)

 |  Written by regadmin  |  0

หลักสูตรการจัดทำรายงานสถิติและการปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)

❊ อบรมวันที่ 10 กันยายน 2561

❊ สถานที่ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 ศสส.

❊ รับจำนวน: 18 คน

❊ ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 7 กันยายน 2561

รายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรม (pdf)


ปีงบประมาณ: 
2561
สถานที่ฝึกอบรม: 
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ขั้น 7 ศสส.
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
คุณพิมลพรรณ
เบอร์ติดต่อ: 
6796
เริ่มลงทะเบียน: 
31/08/2018 - 08:30
หมดเขตลงทะเบียน: 
06/09/2018 - 16:30
วันฝึกอบรม: 
10/09/2018 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
10/09/2018 - 16:30