หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร (Highlight)

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม --(Highlight)-- วันที่ ที่นั่ง
1 » หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel Basic & Intermediate (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร
วันอบรม : 01/05/2019 - 03/05/2019
ลงทะเบียน : 18/04/2019 - 08:00
หมดเขต : 29/04/2019 - 16:30
0/30
2 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร
วันอบรม : 11/03/2019 - 30/08/2019
ลงทะเบียน : 07/01/2019 - 08:00
หมดเขต : 23/08/2019 - 16:30
1788/0
# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
211 » ภาษาเวียดนาม ระดับ 1 (สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 26/05/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
44/45
212 » **ภาษาเขมร ระดับ 2 (ย้ายไปเรียนรวมกับ คอร์สวันที่ 12-16 พ.ค. หรือคอร์สวันที่ 25-29 ส.ค.57)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 26/05/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
7/30
213 » ภาษาลาว ระดับ 1 (สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 19/05/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
19/30
214 » ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ระดับ 2 รุ่นที่ 3 (19-23 พ.ค.57) ย้ายไปรวมกับวันที่ 5-9 พ.ค. 57
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 19/05/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
14/30
215 » ภาษาเขมร ระดับ 2 (สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 12/05/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
40/50
216 » ภาษาเมียนมา ระดับ 2 รุ่นที่ 2 (6-10 พ.ค.57) สำหรับบุคลากรภาครัฐส่วนภูมิภาค
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 06/05/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
24/30
217 » ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ระดับ 2 รุ่นที่ 2 (5-9 พ.ค.57) สำหรับบุคลากรภาครัฐส่วนภูมิภาค
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 05/05/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
34/35
218 » ภาษาเมียนมา ระดับ 2 รุ่นที่ 1 (28 เม.ย. - 2 พ.ค.) สำหรับบุคลากรภาครัฐส่วนภูมิภาค
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 28/04/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
14/30
219 » การใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 22/04/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
51/24
220 » การบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่: 5,6 (ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน) (ปิดการรับสมัคร)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 21/04/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
64/110
221 » การบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่: 8,9 (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) (ปิดการรับสมัคร)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 21/04/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
63/112
222 » การบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่: 7 (ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน) (ปิดการรับสมัคร)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 21/04/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
20/55
223 » ภาษาเมียนมา ระดับ1 รุ่นที่ 3 (31 มี.ค. - 4 เม.ย.57) สำหรับจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 31/03/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
25/30
224 » ภาษาเขมร ระดับ 1 (สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร และร้อยเอ็ด)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 24/03/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
26/30
225 » ภาษาเมียนมา ระดับ1 รุ่นที่ 2 (24-28 มี.ค.57) สำหรับจังหวัดพะเยา ลำปาง ลำพูน
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 24/03/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
34/50
226 » โครงการปัจฉิมนิเทศ 2557 หลักสูตรที่ 1 (ปิดการรับสมัคร) แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมเป็น สโมสรทหารบก
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 18/03/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
849/900
227 » ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ระดับ 2 รุ่นที่ 1 (17-21 มี.ค.57) ย้ายไปรวมกับวันที่ 5-9 พ.ค.57
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 17/03/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
1/30
228 » ภาษาเมียนมา ระดับ 1 รุ่นที่ 1 (17-21 มี.ค.57) สำหรับจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 17/03/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
32/50
229 » ภาษาเวียดนาม ระดับ 1 (สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 17/03/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
51/50
230 » ภาษาเขมร ระดับ 1 (สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ สระแก้ว และจันทบุรี)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 10/03/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
27/30
231 » การใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรมขั้นพื้นฐาน (รุ่นเสริม) เลื่อนเป็น !! 16-17 มิถุนายน 2557
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 06/03/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
51/40
232 » ภาษาเขมร ระดับ 1 (สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 24/02/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
39/50
233 » การบริหารค่าตอบแทนด้วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม รุ่นที่ 3 (เลื่อน)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 21/02/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
36/40
234 » การบริหารค่าตอบแทนด้วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม รุ่นที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 20/02/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
25/40
235 » การบริหารค่าตอบแทนด้วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม รุ่นที่ 1
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 19/02/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
39/40
236 » ภาษาเวียดนาม ระดับ 2 (สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี และอุดรธานี)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 17/02/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
15/30
237 » การประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม รุ่นที่ 3
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 13/02/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
29/40
238 » การประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม รุ่นที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 12/02/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
16/40
239 » การประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม รุ่นที่ 1
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 11/02/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
37/40
240 » โครงการปัจฉิมนิเทศ 2557 หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
1358/0

Pages