หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร (Highlight)

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม --(Highlight)-- วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร
วันอบรม : 11/03/2019 - 30/08/2019
ลงทะเบียน : 07/01/2019 - 08:00
หมดเขต : 23/08/2019 - 16:30
1586/0
# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
181 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 8
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 09/12/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
45/50
182 » การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 24/11/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
27/24
183 » การบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ใหม่ (รุ่นที่ 3 : 20 พ.ย. 2557)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 20/11/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
14/24
184 » การบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ใหม่ (รุ่นที่ 2 : 19 พ.ย. 2557)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 19/11/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
16/24
185 » การบริหารจัดการฐานข้อมูลและ Data Analysis ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 10/11/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
17/24
186 » การบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ใหม่ (รุ่นที่ 1 : เลื่อนเป็นวันที่ 21 พ.ย. 2557)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 04/11/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
20/24
187 » การทำงานทางด้านการคำนวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 27/10/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
17/24
188 » ภาษาเขมร ระดับ 2 (25-29 ส.ค.57)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 25/08/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
18/24
189 » การจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 19/08/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
47/85
190 » ภาษาลาว ระดับ 1 (สำหรับจังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และเลย)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 18/08/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
29/30
191 » ภาษาเวียดนาม ระดับ 1 (สำหรับจังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และเลย)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 04/08/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
54/30
192 » ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ระดับ 2 (4-8 สิงหาคม 2557)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 04/08/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
7/24
193 » ภาษาเวียดนาม ระดับ 1 (สำหรับจังหวัดสกลนคร อุดรธานี และบึงกาฬ)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 28/07/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
22/30
194 » ภาษาเวียดนาม ระดับ 2 (สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม หนองคาย และเลย)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 28/07/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
62/65
195 » ภาษาเขมร ระดับ 1 (สำหรับจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 21/07/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
37/30
196 » ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ระดับ 1 รุ่นที่ 4 (21-25 ก.ค.57) ย้ายไปรวมกับคอร์สวันที่ 16 - 20 มิ.ย. 57
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 21/07/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
2/30
197 » ภาษาเมียนมา ระดับ 1 รุ่นที่ 5 (7-11 ก.ค.57) สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 07/07/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
33/50
198 » ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ระดับ 1 รุ่นที่ 3 (7-11 ก.ค.57) ย้ายไปรวมกับคอร์สวันที่ 16 - 20 มิ.ย. 57
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 07/07/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
18/30
199 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 7
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 24/06/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
40/40
200 » ภาษาเขมร ระดับ 1 (สำหรับจังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 23/06/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
28/30
201 » การบริหารตำแหน่งและการวางแผนกำลังคน : แนวทางปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังปกติ
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 19/06/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
0/38
202 » ภาษาลาว ระดับ 1 รุ่นที่ 4 (16 - 20 มิ.ย. 57) ย้ายไปรวมกับคอร์สวันที่ 2 - 6 มิ.ย. 57
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 16/06/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
5/30
203 » ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ระดับ 1 รุ่นที่ 2 (16-20 มิ.ย.57) สำหรับบุคลากรภาครัฐส่วนภูมิภาค
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 16/06/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
29/50
204 » ภาษาเวียดนาม ระดับ 1 (สำหรับจังหวัดนครพนม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 09/06/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
29/30
205 » ภาษาเมียนมา ระดับ 1 รุ่นที่ 4 (2-6 มิ.ย.57) สำหรับจังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 02/06/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
24/50
206 » ภาษาลาว ระดับ 1 รุ่นที่ 3 (2 - 6 มิ.ย. 57) สำหรับบุคลากรภาครัฐส่วนภูมิภาค
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 02/06/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
12/30
207 » ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ระดับ 1 รุ่นที่ 1 (2-6 มิ.ย.57) ย้ายไปรวมกับคอร์สวันที่ 16 - 20 มิ.ย. 57
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 02/06/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
4/30
208 » ภาษาเวียดนาม ระดับ 1 (สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 26/05/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
44/45
209 » **ภาษาเขมร ระดับ 2 (ย้ายไปเรียนรวมกับ คอร์สวันที่ 12-16 พ.ค. หรือคอร์สวันที่ 25-29 ส.ค.57)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 26/05/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
7/30
210 » ภาษาลาว ระดับ 1 (สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 19/05/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
19/30

Pages