โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2

 |  Written by ocscretire  |  0

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2

รายละเอียดโครงการฯและกำหนดการ ❱❱ รายละเอียดโครงการ


ปีงบประมาณ: 
2562
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
#
เบอร์ติดต่อ: 
#
เริ่มลงทะเบียน: 
07/01/2019 - 08:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
23/08/2019 - 16:30
วันฝึกอบรม: 
11/03/2019 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
30/08/2019 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
0 ที่นั่ง