โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 10

 |  Written by ocscsedp  |  0

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

15 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

30 มีนาคม 2561

เปิดการอบรม

26 เมษายน 2561

ปิดการอบรม

17 สิงหาคม 2561

* เพื่อความสมบูรณ์ในการกรอกข้อมูล หรือแสดงผล ให้เปิดใช้งานกับ Browser Google Chome  เท่านั้น

**สร้างบัญชีล็อคอินกับระบบลงทะเบียนกลางคลิกที่ register


เอกสารดาวน์โหลด (สิ่งที่ส่งมาด้วย)


การติดต่อ

วิทยาลัยนักบริหาร 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 0 2547 1763, 0 2547 1785  

โทรสาร 0 2547 1752

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ siriwan.mena@ocsc.go.th

ปีงบประมาณ: 
2561
วันฝึกอบรม: 
26/04/2017 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
17/08/2018 - 16:00
เริ่มลงทะเบียน: 
15/01/2018 - 07:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
28/02/2018 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
0 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
นักบริหารระดับสูง (นบส.2)
สถานที่ฝึกอบรม: 
สำนักงาน ก.พ.
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
วิทยาลัยนักบริหาร ๒ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เบอร์ติดต่อ: 
0 2547 1763, 0 2547 1785