หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 89

 |  Written by ocscsep1  |  0

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม

** เพื่อความสมบูรณ์ในการกรอกข้อมูล หรือแสดงผล ให้เปิดใช้งานกับ Browser Google Chome

 

เอกสารโครงการหลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม

 

--------------------------------------------------------------------------

ผู้ประสานงานหลักสูตร

สถาบันพัฒนาข้าราชการพเรือน

วิทยาลัยนักบริหาร/ส่วนการพัฒนานักบริหาร 1

เบอร์ติดต่อ: 0 2547 1000 ต่อ 1775, 6951, 6953, 6944

โทรสาร:  0 2547 2049


 

ปีงบประมาณ: 
2562
วันฝึกอบรม: 
20/02/2019 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
07/05/2019 - 21:30
เริ่มลงทะเบียน: 
03/12/2018 - 07:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
26/12/2018 - 16:30
กลุ่มหลักสูตร: 
นักบริหารระดับสูง
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
#
เบอร์ติดต่อ: 
#