หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 5)

 |  Written by ocscncs  |  0

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสัมมนาร่วมกัน

คู่มือและรายละเอียดโครงการ

------------------------------------

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • นางสาวมนิษา บุญชิต 0 2547 1000 ต่อ 1796
  • นางสาวเมทินี สุกใส 0 2547 1000 ต่อ 1014
  • นางสาวมัชฌิมา แก้วพรหม 0 2547 1000 ต่อ 1802

ปีงบประมาณ: 
2563
วันฝึกอบรม: 
17/08/2020 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
28/08/2020 - 16:30
เริ่มลงทะเบียน: 
08/05/2020 - 07:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
15/08/2020 - 22:00
จำกัดจำนวน: 
108 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
อบรมข้าราชการใหม่
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
#
เบอร์ติดต่อ: 
#