หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 4)

 |  Written by staffncs3  |  0
ปีงบประมาณ: 
2563
วันฝึกอบรม: 
03/08/2020 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
14/08/2020 - 16:30
เริ่มลงทะเบียน: 
08/05/2020 - 07:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
31/07/2020 - 22:00
จำกัดจำนวน: 
102 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
อบรมข้าราชการใหม่
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
#
เบอร์ติดต่อ: 
#