หลักสูตรการสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Inkscape (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)

 |  Written by ocsc19  |  0

ภาพรวมของหลักสูตร

โปรแกรม Inkscape เป็นโอเพ่นซอร์สสำหรับการจัดทำหรือตกแต่งรูปภาพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน สามารถตกแต่งภาพกราฟิกลายเส้นต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฟีเจอร์การทำงานเช่นเดียวกับ โปรแกรม Adobe Photoshop โดยจะเน้นในการวาดภาพลายเส้นเช่นเดียวกับโปรแกรม Illustrator หรือ CorelDraw มีเครื่องมือที่สามารถเลือกใช้ในการวาดรูปภาพได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รูปทรงสี่เหลี่ยม เส้นตรง วงกลม ส่วนโค้ง (Arcs) ส่วนก้นหอย (Spirals) ทรงโพลีกอน (Polygons) กล่อง ๓ มิติ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้โปรแกรม Inkscape ยังมีหน้าจอการใช้งาน (User Interface) ที่ใช้งานง่าย สามารถแก้ไข หรือตกแต่งรูปได้สะดวก การจัดเก็บรูปภาพมีคุณภาพสูง ภาพที่ได้จะคมชัด เหมาะสำหรับการทำงานกราฟิกต่างๆ เช่น งานอินโฟกราฟฟิก การออกแบบเว็บไซต์ ไดอะแกรม รวมถึงงานออกแบบไอคอน ออกแบบอาร์ตเวิร์ค ออกแบบโลโก้ หรือแม้แต่ทำแผนที่ เป็นต้น

โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการทำความเข้าเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมและการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Inkscape ในการออกแบบงานอาร์ตเวิร์คและงานกราฟฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม

  • จำนวน 18 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม

  • จำนวน 34 คน

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม

  • Microsoft Windows

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

  • ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ผู้สนใจ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ และผู้ทำหน้าที่ออกแบบงานกราฟฟิกและการจัดทำอินโฟกราฟฟิกรวมถึงเอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ประโยชน์ที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรม Inkscape ในการออกแบบงานอาร์ตเวิร์ค งานอินโฟกราฟฟิก และงานกราฟฟิกอื่นๆ ได้

สถานที่ฝึกอบรม

  • ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 3

กำหนดการฝึกอบรม

หมายเหตุ

  • หากมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเกินกว่าจำนวนที่กำหนด จะพิจารณาให้สิทธิตามลำดับการสมัคร


 

ปีงบประมาณ: 
2561
วันฝึกอบรม: 
25/12/2017 - 09:00
วันสิ้นสุดการอบรม: 
27/12/2017 - 16:00
เริ่มลงทะเบียน: 
06/12/2017 - 07:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
21/12/2017 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
34 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานที่ฝึกอบรม: 
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 3
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
คุณพิมลพรรณ
เบอร์ติดต่อ: 
6779