การเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics (สำหรับผู้ที่จะสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14)

 |  Written by ocscasean  |  0

การเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics


 

ปีงบประมาณ: 
2561
เริ่มลงทะเบียน: 
17/01/2018 - 08:30
หมดเขตลงทะเบียน: 
25/01/2018 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
580 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานที่ฝึกอบรม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคาร 22 /// สำนักงาน ก.พ.
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
ปิยสุรางค์ กุลจิตติประสิทธิ์
เบอร์ติดต่อ: 
02-547-1731