การเข้ารับการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (ข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.)

 |  Written by ocscasean  |  0

การเข้ารับการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (ข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.)

วันที่ทดสอบ

  • วันที่ 15 ธันวาคม 2560 (รอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น.) และ (รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.) อาคาร 3 
  • วันที่ 18 ธันวาคม 2560 (รอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น.) และ (รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.) อาคาร 3 และ อาคารตึกใหม่ ด้านหน้า
  • วันที่ 19 ธันวาคม 2560 (รอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น.) และ (รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.) อาคาร 3 และ อาคารตึกใหม่ ด้านหน้า
  • วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (รอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น.) และ (รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.) อาคาร 3 และ อาคารตึกใหม่ ด้านหน้า

ผู้ประสานงาน

  • นายกุลวัฒน อิมะไชย์
  • 0 2547 1758

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน: รายชื่อ

หมายเหตุ 

1. ผู้ที่เข้ารับการประเมิน ก่อนทำการลงทะเบียน โปรด Log in เข้าสู่ระบบก่อนคลิกเลือกลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน

2. กรณีไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน ท่านต้องดำเนินการ Register กับระบบก่อน

 

หมายเหตุ

ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงห้องทดสอบจากที่กำหนดในหนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. จากวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็น วันที่ 22 ธันวาคม 2560


 

ปีงบประมาณ: 
2561
วันฝึกอบรม: 
15/12/2017 - 09:00
วันสิ้นสุดการอบรม: 
22/12/2017 - 16:00
เริ่มลงทะเบียน: 
16/11/2017 - 14:15
หมดเขตลงทะเบียน: 
22/12/2017 - 12:00
จำกัดจำนวน: 
0 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานที่ฝึกอบรม: 
สำนักงาน ก.พ.
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
นายกุลวัฒน อิมะไชย์
เบอร์ติดต่อ: 
0 2547 1758