โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 |  Written by regadmin  |  0

 

ข้าราชการผู้ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกท่าน

สามารถรับชมผ่านระบบ Youtube LIVE

โดยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการถ่ายทอดสดในวันและเวลาตามกำหนดการ (วันที่ 9-10 มีนาคม 2566)

สามารถเข้าสู่ Link การรับชมสดได้ในวันที่ 9-10 มี.ค. 66

อีกทั้งเมื่อดำเนินการจัดโครงการแล้วเสร็จ สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Youtube