งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

 |  Written by ocsc18  |  0

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ คุณบากบั่น โทร. 02-547-1000 ต่อ 6875

email: bargbarn@gmail.com

ด้วยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน มีมติให้จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 1 และ 2 เมษายน 2561

เพื่อให้การจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความกรุณาผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นในแต่ละหน่วยงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าว

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง ( http://register.ocsc.go.th )
2. เข้าเมนู รายการหลักสูตร
3. คลิกลิงค์ สมัคร ที่ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
4. ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน เลือกกิจกรรมที่ท่านประสงค์จะเข้าร่วม
5. กดปุ่ม Submit เพื่อบันทึกข้อมูล

กำหนดการวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

-----------

 • งานวันที่ 1 เมษายน 2561
  • เวลา 17.00 - 20.00 น. / งานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 และครอบครัว
  • ณ ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
  • อนุญาตให้มีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 1 ท่าน เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด

 

 • งานวันที่ 2 เมษายน 2561
  • ทำเนียบรัฐบาล : เวลา 08.30 - 12.00 น.
  • -- พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล)
  • -- อนุญาตให้มีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 2 ท่าน
  • -- ทำเนียบรัฐบาลมีความเข้มงวดในเรื่องการรักษาความปลอดภัย คณะผู้จัดงานฯ จึงมีความจำเป็นจะต้องขอรายละเอียดผู้ติดตาม โปรดให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในการเข้าสถานที่ดังกล่าว
  • -- เนื่องจากเป็นการเข้าพื้นที่หวงห้าม จึงขอความร่วมมือข้าราชการดีเด่นและผู้ติดตามโปรดเข้าทำเนียบรัฐบาลทางประตู 5 (ตรงข้ามกับประตูกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน)
  • และ
  • อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ : เวลา 08.00 น.
  • -- การแสดงนิทรรศการ ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการบริการประชาชน
ปีงบประมาณ: 
2561
สถานที่ฝึกอบรม: 
ทำเนียบรัฐบาล, โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
บากบั่น แสงประทุม
เบอร์ติดต่อ: 
02-547-1000 ต่อ 6875
เริ่มลงทะเบียน: 
12/03/2018 - 08:30
หมดเขตลงทะเบียน: 
30/03/2020 - 23:59
วันฝึกอบรม: 
01/04/2018 - 17:00
วันสิ้นสุดการอบรม: 
02/04/2018 - 18:00