โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 91 และรุ่นที่ 92

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม

** เพื่อความสมบูรณ์ในการกรอกข้อมูล หรือแสดงผล ให้เปิดใช้งานกับ Browser Google Chome

 

เอกสารโครงการหลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม


------------------------------------------------------------

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร

โทร 0 2547 1000 ต่อ 1775, 6951, 6953, 6944

โทรสาร 0 2547 2049


สมัครเข้ารับการฝึกอบรม       >(นบส.1) รุ่นที่ 91   |   >(นบส.1) รุ่นที่ 92

*** ผู้สมัครที่ต้องการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม นบส.1 ก่อนทำการสมัคร โปรด Log in เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของผู้สมัคร

*** กรณีผู้สมัครลืมรหัสผ่านเข้าระบบ ท่านสามารถรีเซ็ทรหัสผ่านใหม่ได้ที่นี่  รีเซ็ทรหัสผ่าน     |    (คู่มือการขอรีเซ็ทรหัสผ่านใหม่)


สำหรับผู้สมัคร ที่ยังไม่มีข้อมูลกับระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

 1. ผู้สมัครต้องเปิดบัญชีกับระบบก่อน (เปิดบัญชี) จึงสามารถล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนกลางได้
 2. เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะล็อคอินเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ สังเกตได้จาก "ข้อความยินดีต้อนรับ.... " ด้านบนของหน้าจอ
 3. ให้ผู้สมัครไปที่ เมนูรายการหลักสูตร และเลือก หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม และคลิกคำว่า "สมัคร"

 

สำหรับผู้สมัคร ที่เคยมีบัญชีกับระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

 1. ให้ผู้สมัครล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนกลาง (ล็อคอิน)
 2. เมื่อผู้สมัครล็อคอินเรียบร้อยแล้ว จะพบข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิกที่แถบที่ชื่อว่า "แก้ไข/Edit" ที่อยู่ใต้เลขบัตรประชาชน เพื่ออัพเดทข้อมูลของผู้สมัครให้เป็นปัจจุบัน
 3. เมื่อผู้สมัครอัพเดทข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "Save" ทางด้านล่าง
 4. ให้ผู้สมัครไปที่ เมนูรายการหลักสูตร และเลือก หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม และคลิกคำว่า "สมัคร"

รหัสผ่านของหลักสูตร (นบส.1) อยู่ในหนังสือสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร


ทำอย่างไรเมื่อ log in ไม่ผ่าน

กรณีที่ท่าน log in ไม่ผ่าน มักเกิดจากเหตุหนึ่งเหตุใดต่อไปนี้

 • รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
 • Account โดนบล็อคอันเนื่องมาจาก login ไม่สำเร็จเกิน 5 ครั้ง
 • การ Login ครั้งแรกหลังการถ่ายโอนข้อมูล กรณีนี้เกิดขึ้นกับทุก user ที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ซึ่งท่านจำเป็นต้องขอรหัสผ่านใหม่เพื่อ Activate Account

แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา

 1. คลิกลิงค์ Register ที่มุมบนขวามือของหน้าจอ 
 2. คลิกแท็บ Request new password
 3. กรอกอีเมลที่ท่านเคยใช้ในการเปิดบัญชีกับระบบลงทะเบียนกลาง
 4. รอรับอีเมลจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งจะส่งลิงค์ให้ท่านทำการสร้างรหัสผ่านใหม่
 5. หากไม่ได้รับอีเมลภายใน 10 นาที กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเพื่อทำการ reset รหัสผ่านใหม่ โดยจะมีคำถามเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนอย่างน้อย 2 ข้อ

 

ขั้นตอนเข้ามาแก้ไขข้อมูล หรือกรอกข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมในภายหลัง

1. ล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนกลาง และไปที่่ประวัติหลักสูตร ทางมุมขวาด้านบนสุดของหน้าจอ
2. หรือ คลิกลิงค์ที่ได้รับจากอีเมล์ สำหรับแก้ไขข้อมูล