โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2

 |  Written by ocscretire  |  0

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2

รายละเอียด และสมัครหลักสูตรที่2


 

ปีงบประมาณ: 
2561
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
#
เบอร์ติดต่อ: 
#
เริ่มลงทะเบียน: 
05/04/2018 - 08:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
04/01/2019 - 16:30
วันฝึกอบรม: 
30/04/2018 - 09:00
วันสิ้นสุดการอบรม: 
31/08/2018 - 18:00