โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 1

 |  Written by ocscretire  |  0

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 1

รายละเอียด และสมัครหลักสูตรที่1


 

ปีงบประมาณ: 
2561
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
#
เบอร์ติดต่อ: 
#
เริ่มลงทะเบียน: 
05/04/2018 - 08:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
25/04/2018 - 16:30
วันฝึกอบรม: 
26/04/2018 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
26/04/2018 - 16:00
จำกัดจำนวน: 
500 ที่นั่ง