*** ผู้เข้ารับการประเมิน ก่อนทำการลงทะเบียน โปรด Log in เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของผู้สมัคร

หลักสูตร: การเข้ารับการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (กลุ่ม Hipps, New wave, นปร)
ผู้ประสานงาน: นายกุลวัฒน อิมะไชย์
เบอร์ติดต่อ: 02-547-1758

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
# เลือกรอบการประเมิน วันและเวลา รอบ/อาคาร โควต้า ผู้ลงทะเบียน รายชื่อลงทะเบียน ลงทะเบียน
1 รอบเช้า อาคาร3 (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.) (เช้า)อาคาร 3 33 33 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
2 รอบเช้า อาคาร9 (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.) (เช้า)อาคาร 9 22 21 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ปิดลงทะเบียน
3 รอบบ่าย อาคาร3 (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคาร 3 33 32 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ปิดลงทะเบียน
4 รอบบ่าย อาคาร9 (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคาร 9 22 22 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
# เลือกรอบการประเมิน วันและเวลา รอบ/อาคาร โควต้า ผู้ลงทะเบียน รายชื่อลงทะเบียน ลงทะเบียน
5 รอบเช้า อาคาร3 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.) (เช้า)อาคาร 3 33 34 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
6 รอบเช้า อาคาร9 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.) (เช้า)อาคาร 9 22 22 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
7 รอบบ่าย อาคาร3 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคาร 3 33 33 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
8 รอบบ่าย อาคาร9 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคาร 9 22 22 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
# เลือกรอบการประเมิน วันและเวลา รอบ/อาคาร โควต้า ผู้ลงทะเบียน รายชื่อลงทะเบียน ลงทะเบียน
9 รอบเช้า อาคาร3 (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.) (เช้า)อาคาร 3 33 33 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
10 รอบเช้า อาคาร9 (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.) (เช้า)อาคาร 9 22 23 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
11 รอบบ่าย อาคาร3 (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคาร 3 33 33 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
12 รอบบ่าย อาคาร9 (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคาร 9 22 20 รายชื่อผู้ลงทะเบียน ปิดลงทะเบียน
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
# เลือกรอบการประเมิน วันและเวลา รอบ/อาคาร โควต้า ผู้ลงทะเบียน รายชื่อลงทะเบียน ลงทะเบียน
13 รอบเช้า อาคาร3 (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.) (เช้า)อาคาร 3 33 33 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
14 รอบเช้า อาคาร9 (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.) (เช้า)อาคาร 9 22 22 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
15 รอบบ่าย อาคาร3 (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคาร 3 33 33 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
16 รอบบ่าย อาคาร9 (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคาร 9 22 22 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
# เลือกรอบการประเมิน วันและเวลา รอบ/อาคาร โควต้า ผู้ลงทะเบียน รายชื่อลงทะเบียน ลงทะเบียน
17 รอบเช้า อาคาร3 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.) (เช้า)อาคาร 3 33 33 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
18 รอบบ่าย อาคาร3 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (บ่าย)อาคาร 3 33 33 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
19 รอบเช้า อาคาร9 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.) (เช้า)อาคาร 9 22 22 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ
20 รอบบ่าย อาคาร9 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.) (เช้า)อาคาร 9 22 22 รายชื่อผู้ลงทะเบียน เต็มค่ะ