ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ.

RSS FeedSubscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. feed

URL: http://www.ocsc.go.th/news

Updated: 59 min 5 sec ago

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

Pages