ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ.

RSS FeedSubscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. feed

URL: http://www.ocsc.go.th/news

Updated: 33 min 2 sec ago

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา ของสำนักงาน ก.พ.

Pages