การสำรวจความคิดเห็นของส่วนราชการต่อระบบพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2556 –
ขยายเวลาในการตอบแบบสำรวจฯ ออกไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค. 56
การสำรวจความคิดเห็นของส่วนราชการต่อระบบพนักงานราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กลุ่มเป้าหมายการสำรวจ (ยกเว้นพนักงานราชการ):

1. ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บังคับบัญชา
2. หน่วยทรัพยากรบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่
3. เพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

**************************************************

วัตถุประสงค์การสำรวจ

เพื่อติดตามประเมินผลของระบบพนักงานราชการในภาพรวม โดยเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา วิเคราะห์ นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบพนักงานราชการให้สามารถเอื้ออำนวยให้ส่วนราชการ บริหารพนักงานราชการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระบบพนักงานราชการ


**************************************************

การรักษาความลับ

สำนักงาน ก.พ. ตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านในการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้
โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด และผลการสำรวจนำไปใช้เพื่อพัฒนาระบบพนักงานราชการเท่านั้น

กรุณากรอกรหัสลงทะเบียนที่สำนักงาน ก.พ. ส่งให้ และ รหัสเพื่อความปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏด้านล่าง
และกดปุ่ม เริ่มตอบแบบสำรวจ
รหัสลงทะเบียน :
รหัสเพื่อความปลอดภัยฯ : คลิกเพื่อเปลี่ยนรูป
กรุณากรอกรหัสเพื่อความปลอดภัยฯ ตามรูปที่ปรากฎด้านบน :

ข้อมูล เอกสารสำหรับผู้สนใจ
 
สำหรับผู้สนใจที่ดาวน์โหลดระเบียบ ประกาศ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ของระบบพนักงานราชการสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้
1. ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของระบบพนักงานราชการ คลิ๊กที่นี่
2. คู่มือพนักงานราชการ 2555 กดดาวน์โหลดที่รูปภาพด้านล่างนี้

  ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงาน ก.พ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
  LimeSurvey เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License v2