แบบสำรวจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล2556 –
แบบสำรวจฯ นี้ปิดการรับข้อคิดเห็นแล้ว

สำนักงาน ก.พ.

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจนี้

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาศต่อไป


     
  ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงาน ก.พ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
  LimeSurvey เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License v2